Menu
Němčice
u Kdyně
Mapa webu

O obci

Obec Němčice se nachází v okrese Domažlice, kraj Plzeňský. Ke dni 3. 7. 2006 zde žilo 130 obyvatel. Přibližně 2 kilometry jižním směrem od obce se nachází přírodní památka Hora.

Části obce

  • Němčice
  • Úlíkov

Historie

První zmínka o vsi je z r. 1379 v souvislosti s hradem a panstvím Herštýn. Tato raně gotická stavba panského sídla pochází z konce 13. století. Jako rok založení se udává r. 1272.

Prvním držitelem Herštýna byl v r. 1349 Břeněk z Herštýna, který byl ve službách Jana – biskupa Olomouckého. Olomoucký biskup byl od r. 1355 patronem kostela v 2 km vzdálené vsi Úboč. Za stavebníka hradu můžeme s velkou pravděpodobností považovat jeho příbuzného Buška II. z Velhartic, který byl synem známého společníka krále Karla IV., Buška I. Z Velhartic. Dalším majitelem Herštýna byl Ježek z Velhartic, který se v létech 1360 – 1367 stal maršálkem královského dvora. Po jeho smrti spravovala panství Herštýn od r. 1369 vdova Ofka s nezletilým synem Janem, který se stal majitelem v r. 1385. Jan měl čtyři syny: Záviše, Arnošta, Viléma a Půtu. Půtovi patřil Herštýn až do r. 1465.

Dalším vlastníkem byl Půtův syn Jan Herštýnský z Velhartic. Ten se v r. 1472 zapletl do sporů proti Albrechtovi knížeti Bavorskému. Oboustranná nenávist sílila, až v r. 1475 bavorská vojska Herštýn vypálila a pobořila. Jan Herštýnský vedl dobrodružný život, a proto byl za výpady (pálení, plenění, loupení) sťat za Daliborkou na Hradčanech v Praze.
Později byl hrad Herštýn znovu postaven Zdeňkem Dobrohoštem z tvrze Ronšperk (Poběžovice), který v r. 1510 hrad daroval svému příteli Jiřímu z Kopidlna. Tento rytíř byl však vůdcem vybraných žoldnéřů. Vynikal smělostí, chytrostí, ukrutností a loupeživostí. Panstvo, aby učinilo zadost všem ukrutnostem, se spojilo s měšťany a pod vedením rytíře Zdeňka Lva z Rožmitálu byl r. 1513 hrad dobyt.

Dalším majitelem Herštýna byl jeden z nejvýznamnějších šlechticů své doby Půta Švihovský z Rýzmberka a po jeho smrti syn Břetislav, který r. 1534 prodal celé panství (ves a mlýn Úboč, ves Němčice, Vlkanov a Košenice) městu Domažlice za 2350 kop grošů. Pak došlo ke konfiskaci císařem Ferdinandem. V r. 1549 koupil Herštýn za 900 kop grošů Šebestián Markvart z Hrádku, který byl královským purkrabím z Karlštejna. V pozdějších letech panství Herštýn vč. Němčic a pustého Vlkanova (vypálen v r. 1534) připadlo české šlechtě Černínů z Chudenic.

Dnes je kolem zříceniny hradu přírodní rezervace (11 ha) smíšeného lesa s převahou buku a se vzácnou jarní květenou (lýkovec, jaterník, dymnivky, sasanka, áron, mařinka, kokořík,…).

Pro zajímavost je nutno připomenout příhodu, která se stala r. 1805. Tehdy projížděla obcí kolona vozů se suknem a částmi vyřazených oděvů od císařských hulánů. Transport doprovázel francouzský trestní oddíl. Byl však přepaden, ztratil všechny vozy a byl rozehnán.

Samospráva

Němčice byly vždy samostatnou obcí. Toto období bylo přerušeno v r. 1960, kdy byla včleněna pod nový MNV Úboč, a v létech 1980 – 90, kdy se obec stala součástí střediskové obce Koloveč. K Němčicím byla od r. 1961 přičleněna osada Úlíkov. Od 1. 1. 1991 jsou Němčice opět samostatnou obcí.

Obyvatelstvo

Z r. 1785 pochází záznam o panství chudenického hraběte Jana Rudolfa Černína, jemuž obec patřila. Tehdy bylo evidováno 12 majitelů chalup, 11 dvorů, 1 hospoda, 1 kovárna a 1 obecní pastuška.

V r. 1837 žilo v obci 390 obyvatel v 52 domech. Obec vlastnila 78 jiter (45 ha) lesa. Do svazku obce tehdy patřila lesovna a hájovna pod zříceninou hradu Herštýn. Zde žilo 21 obyvatel ve 4 domech. Nejvíce obyvatel žilo v obci v r. 1846 : 445 v 52 obytných staveních (100 rodin), z nichž 95 se živilo zemědělstvím a lesními pracemi, zbytek řemeslem.
Do 1. světové války (1914 – 18) bylo z Němčic odvedeno 64 mužů, z toho 5 padesátiletých. Na útrapy této války doplatilo 6 občanů, jimž byl v r. 1930 na návsi odhalen pomník.

V r. 1927 žilo v obci 360 obyvatel. Vlivem osídlení pohraničí v r. 1945 přesídlilo 17 rodin do okresů Domažlice, Klatovy, Cheb a Sokolov. Obec tím ztratila natrvalo 53 obyvatel. Úbytek obyvatel neustále pokračoval – v r. 1970 byl stav 180, v r. 1980 již jen 141. V současné době žije v obci 110 stálých obyvatel, z toho v Němčicích 99 obyvatel, jejichž průměrný věk je 42 let. Herštýn má 2 obyvatele s průměrným věkem 60 let. Na Úlíkově žije 9 obyvatel s průměrným věkem 52 let.

K 2. 3. 2011 je v obci přihlášeno 131 stálých obyvatel.

K 1. 1. 2017 je v obci přihlášeno 132 stálých obyvatel.

Farnost

Od 17. století patří Němčice farností do Úboče, která měla tehdy dva kostely: sv. Mikuláše (postaven ve 13. století) a sv. Václava (pobořen v r. 1803).

Hasičský sbor

Z podnětu učitele V. Mráze z Úboče a sedmi místních občanů, kterému předcházelo zakoupení a dodání ruční hasící stříkačky na koňský pohon (21. 12. 1895), byl dne 12. 1. 1896 založen 1. dobrovolný hasičský sbor v Němčicích u Kdyně. Sbor měl 20 členů. Za dobu trvání zasahoval sbor při sedmnácti požárech, z toho pětkrát v Němčicích. V minulosti sbor pořádal různé slavnosti, jako bylo svěcení nové stříkačky v r. 1898 a v r. 1968. Členové požárního sboru hráli i divadelní představení, a to v r. 1914, 1925, 1931 a 1934. V současné době má sbor 31 členů.

Občanská a technická vybavenost

Pokud jde o občanskou a technickou vybavenost obce, mezi nejdůležitější patří vybudování místního vodovodu v délce 1536 m v r. 1965. Tomu předcházely jímací práce s výkopy v létech 1946 – 49. V r. 1947 byl zřízen místní rozhlas a veřejná telefonní stanice. Elektrifikace celé obce byla provedena v r. 1948, elektrické vedení bylo nově zrenovováno v r. 1981. V roce 2001 byl vystavěn tenisový kurt.

Zemědělství

V minulosti byla ves Němčice ryze zemědělská. V r. 1654 byl proveden první soupis (psáno česky) veškeré orné selské půdy, soupis obcí osad a jednotlivých jmen s výměrou půdy, což bylo uvedeno v tzv. berní rule. V soupisu však chyběly stavy hospodářského zvířectva. Podle Tereziánského katastru hospodařilo ve vsi (patřila tehdy pod statek Ouniowicz) v r. 1713 14 sedláků, kteří obdělávali 386 strychů polí. V r. 1755 bylo již obděláváno 535 strychů polí a výtěžnost luk byla 62 dvouspřežných vozů.

JZD v obci vzniklo v r. 1952 s výměrou 325 ha půdy. Do roka většina členů vystoupila. Zůstalo jen malé družstvo s 9 členy a 40 ha půdy. Teprve k 1. 1. 1959 se po předběžném složitém přesvědčování, až donucování, znovu vrátili ti, kteří předtím vystoupili. V r. 1960 se změnami v samosprávě došlo i ke sloučení JZD Němčice s JZD Úboč. Sídlo bylo v Úboči a hospodařilo se na výměře 817 ha. Od r. 1980 byl vytvořen jeden velký zemědělský celek se sídlem v Kolovči s celkovou výměrou přes 2000 ha. Z družstva vystoupilo po r. 1989 několik členů, kteří začali soukromě hospodařit.

Obec

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Svátek

Svátek má Ivan

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie