Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Zápis č.5 ze dne 4. 11. 2011

Zápis č. 5

 

z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Němčice, konaného dne 4. listopadu 2011

od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

 

 

Přítomni: Bořík Lubomír, Bosák Zdeněk, Hvizd Jan, Osvald Václav, Polák Jaroslav, Vejvančický Pavel, Sika Pavel

 

Projednání:

  1. Zahájení – starosta obce přivítal přítomné a seznámil s navrhovaným programem. Starosta k ověření zápisu a usnesení určil členy obecního zastupitelstva: Bořík Lubomír a Sika Pavel.

 

  1. a) pořízení Územního plánu Němčice. Hlasování: 7 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

          b)  zastupování obce Němčice ve věci pořízení územního plánu pana Pavla Vejvančického -  místostarostu. Hlasování: 7 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

 

  1. pověření starosty obce Němčice pana Jana Hvizda ke schvalování úprav rozpočtu obce (do 200 000 Kč) i přijaté dotace a k nim příslušné výdaje vždy, když dotaci dostane. Změny       budou následně schváleny na nejbližším zasedání obecního zastupitelstva. Hlasování: 7 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

 

 

 

Jan Hvizd, starosta                                                                                Pavel Vejvančický, místostarosta

 

 

Ověřovatelé zápisu a usnesení: Bořík Lubomír

                                                      Sika Pavel

 

Přílohy:  Listina přítomných       

             

V Němčicích dne 7.listopadu 2011

Zapsal: Pavel Vejvančický

Přílohy