Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Němčice dne 2. listopadu 2018

Obec Němčice

Obecní úřad Němčice

Němčice 17

345 06 Kdyně

 

I N F O R M A C E

O KONÁNÍ USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ NOVĚ ZVOLENÉHO ZASTUPITELSTVA

OBCE NĚMČICE

 

Obecní úřad Němčice v souladu s ustanovením §93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Němčice, svolaného dosavadním starostou obce Němčice v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.

 

Místo konání:   Místnost obecního úřadu, Němčice čp.17

 

Doba konání:    02. 11. 2018 od 18:00 hodin

 

Navržený program :

Složení slibu zastupitele dle § 69 odst. 2) a 3) zákona o obcích

 

                1. Určení ověřovatelů zápisu (§95 odst. 1 zákona o obcích)

                2. Schválení programu

                3. Volba starosty a místostarosty

                                               a) určení způsobu volby starosty a místostarosty

                                               b) volba starosty

                                               c)  volby místostarosty

                4) Zřízení finančního a kontrolního výboru

                                               a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru

                                               b) volba předsedy finančního výboru

                                               c) volba předsedy kontrolního výboru

                                               d) volba členů finančního výboru

                                               e) volba členů kontrolního výboru         

                5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva

                    (§ 72 zákona o obcích)             

               

Poznámka :   Diskuze v průběhu jednání, bude otevřena ke každému projednávanému bodu.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                       Jan Hvizd

                                                                                                                                           dosavadní starosta obce

V Němčicích 22. října 2018

 

Vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce dne:  22.10.2018

 

Sejmuto z úřední desky dne: …………………….