Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva dne 25. září 2015

V E Ř E J N É   Z A S E D Á N Í

obecního zastupitelstva Obce Němčice

se koná

 

25. září 2015 od 18:00 hodin

v zasedací místnosti obecního úřadu.

 

Program:

 

 1. Zahájení a schválení programu, určení ověřovatelů zápisu.

 2. Kontrola usnesení.

 3. Rozpočtové opatření č. 4 a 5 - schválení.

 4. Projednání výročí 120 let od založení SDH Němčice v roce 2016.

 5. Informace o práci OÚ.

 6. Usnesení - návrh a schválení.

 7. Závěr.

   

  Jan Hvizd, starosta

   

   

   

   

  V Němčicích 15. září 2015

   

   

   

   

   

   

   

  Vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce dne: 15.9.2015

  Sejmuto z úřední desky a elektronické úřední desky dne: