Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva dne 27. března 2015

V E Ř E J N É Z A S E D Á N Í

obecního zastupitelstva Obce Němčice

se koná

 

27. března 2015 od 18:00 hodin

v zasedací místnosti obecního úřadu.

 

Program:

 

  1. Zahájení a schválení programu, určení ověřovatelů zápisu.

  2. Kontrola usnesení.

  3. Územní plán – úprava návrhu územního plánu Němčice - schválení.

  4. Záměr o pronájmu koupaliště a kiosku v Němčicích – schválení.

  5. Záměr o pronájmu tenisového kurtu v Němčicích – schválení.

  6. Odpadové hospodářství v obci.

  7. Informace o práci OÚ.

  8. Usnesení - návrh a schválení.

  9. Závěr.

 

Jan Hvizd, starosta

 

V Němčicích 16. března 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce dne: 16.3.2015

Sejmuto z úřední desky a elektronické úřední desky dne: