Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva dne 26. září 2014

V E Ř E J N É   Z A S E D Á N Í

obecního zastupitelstva Obce Němčice

se koná

 

26. září 2014 od 19:00 hodin

v zasedací místnosti obecního úřadu

Program:

 

  1.  Zahájení a schválení programu, určení ověřovatelů zápisu.
  2.  Kontrola usnesení.
  3.  Odpadové hospodářství Lazce - schválení.
  4.  Rozpočtová opatření – schválení.
  5.  Schválení přijetí dotace na rekonstrukci obchodu v Němčicích.
  6.  Schválení nájemce obchodu v Němčicích.
  7.  Informace o práci OÚ.
  8.  Usnesení – návrh a schválení.
  9.  Závěr.

 

 

 

 

V Němčicích 8. září 2014                                                Jan Hvizd, starosta

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce dne: 8. září 2014

Sejmuto z úřední desky a elektronické úřední desky dne: