Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Zasedání

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva dne 14. června 2021

V E Ř E J N É Z A S E D Á N Í obecního zastupitelstva Obce Němčice se koná 14. června 2021 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Program: Zahájení a schválení programu, určení ověřovatelů zápisu. Kontrola usnesení č. 1 Záměr o prodeji části (cca 15x7m) pozemku č.p. 1750/1 - schválen ...

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva dne 16.března 2021

V E Ř E J N É Z A S E D Á N Í obecního zastupitelstva Obce Němčice se koná 16. března 2021 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Program: Zahájení a schválení programu, určení ověřovatelů zápisu. Kontrola usnesení. Záměr o pronájmu areálu koupaliště v Němčicích - schválení. Zpráva o ...

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva dne 30. prosince 2020

V E Ř E J N É Z A S E D Á N Í obecního zastupitelstva Obce Němčice se koná 30. prosince 2020 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Program: Zahájení a schválení programu, určení ověřovatelů zápisu. Kontrola usnesení. Návrh rozpočtu na rok 2021 obce Němčice - schválení. Rozpočtová op ...

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva dne 10. prosince 2020

V E Ř E J N É Z A S E D Á N Í obecního zastupitelstva Obce Němčice se koná 10. prosince 2020 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Program: Zahájení a schválení programu, určení ověřovatelů zápisu. Kontrola usnesení. Rozpočtová opatření č.7 a 8 - na vědomí. Návrh rozpočtu na rok 202 ...

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva dne 11. září 2020

V E Ř E J N É Z A S E D Á N Í obecního zastupitelstva Obce Němčice se koná 11. září 2020 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Program: Zahájení a schválení programu, určení ověřovatelů zápisu. Kontrola usnesení. Rozpočtové opatření č. 5 – na vědomí. Informace o práci OÚ. Usnesení - ...

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva dne 12. června 2020

V E Ř E J N É Z A S E D Á N Í obecního zastupitelstva Obce Němčice se koná 12. června 2020 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Program: Zahájení a schválení programu, určení ověřovatelů zápisu. Kontrola usnesení č. 1 Rozpočtová opatření č. 2, 3 a 4 - na vědomí. Závěrečný účet za r ...

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva dne 13. března 2020

V E Ř E J N É Z A S E D Á N Í obecního zastupitelstva Obce Němčice se koná 13. března 2020 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Program: Zahájení a schválení programu, určení ověřovatelů zápisu. Kontrola usnesení. Záměr o pronájmu obchodu v Němčicích – schválení. Záměr o pronájmu a ...

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva dne 19. prosince 2019

V E Ř E J N É Z A S E D Á N Í obecního zastupitelstva Obce Němčice se koná 19. prosince 2019 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Program: Zahájení a schválení programu, určení ověřovatelů zápisu. Kontrola usnesení. Návrh rozpočtu na rok 2020, rozpočtový výhled 2020/2022 – obce Něm ...

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva dne 25. září 2019

V E Ř E J N É Z A S E D Á N Í obecního zastupitelstva Obce Němčice se koná 25. září 2019 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Program: Zahájení a schválení programu, určení ověřovatelů zápisu. Kontrola usnesení. Rozpočtové opatření č. 6 a 7 – na vědomí. Přijetí dotace od PSOVPK za ...

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva dne 27. června 2019

V E Ř E J N É Z A S E D Á N Í obecního zastupitelstva Obce Němčice se koná 27. června 2019 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Program: Zahájení a schválení programu, určení ověřovatelů zápisu. Kontrola usnesení. Rozpočtová opatření č. 4 a 5 – na vědomí. Závěrečný účet za rok 2018 ...

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva dne 29. března 2019

V E Ř E J N É Z A S E D Á N Í obecního zastupitelstva Obce Němčice se koná 29. března 2018 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Program: Zahájení a schválení programu, určení ověřovatelů zápisu. Kontrola usnesení. Záměr o pronájmu obchodu v Němčicích – schválení. Záměr o pronájmu a ...

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva dne 20. prosince 2018

V E Ř E J N É Z A S E D Á N Í obecního zastupitelstva Obce Němčice se koná 20. prosince 2018 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Program: Zahájení a schválení programu, určení ověřovatelů zápisu. Kontrola usnesení. Návrh rozpočtu na rok 2019, střednědobý rozpočtový výhled, rozpočt ...

Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Němčice dne 2. listopadu 2018

Obec Němčice Obecní úřad Němčice Němčice 17 345 06 Kdyně I N F O R M A C E O KONÁNÍ USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ NOVĚ ZVOLENÉHO ZASTUPITELSTVA OBCE NĚMČICE Obecní úřad Němčice v souladu s ustanovením §93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Z ...

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva dne 27. září 2018

V E Ř E J N É Z A S E D Á N Í obecního zastupitelstva Obce Němčice se koná 27. září 2018 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Program: Zahájení a schválení programu, určení ověřovatelů zápisu. Kontrola usnesení. Rozpočtové opatření č. 6 a 7 - schválení. Obecně závazná vyhláška obce ...

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva dne 22. června 2018

V E Ř E J N É Z A S E D Á N Í obecního zastupitelstva Obce Němčice se koná 22. června 2018 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Program: Zahájení a schválení programu, určení ověřovatelů zápisu. Kontrola usnesení. Rozpočtová opatření č. 3, 4 a 5 – schválení. Závěrečný účet za rok 2 ...

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva dne 23. března 2018

V E Ř E J N É Z A S E D Á N Í obecního zastupitelstva Obce Němčice se koná 23. března 2018 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Program: Zahájení a schválení programu, určení ověřovatelů zápisu. Kontrola usnesení. Záměr o pronájmu obchodu v Němčicích – schválení. Záměr o pronájmu a ...

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva dne 29. prosince 2017

V E Ř E J N É Z A S E D Á N Í obecního zastupitelstva Obce Němčice se koná 29. prosince 2017 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Program: Zahájení a schválení programu, určení ověřovatelů zápisu. Kontrola usnesení. Návrh rozpočtu na rok 2018, střednědobý rozpočtový výhled, rozpočt ...

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva dne 29. září 2017

V E Ř E J N É Z A S E D Á N Í obecního zastupitelstva Obce Němčice se koná 29. září 2017 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Program: Zahájení a schválení programu, určení ověřovatelů zápisu. Kontrola usnesení. Rozpočtové opatření č. 5, 6 a 7 - schválení. Odkup sloupu VNN na pozem ...

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva dne 30. června 2017

V E Ř E J N É Z A S E D Á N Í obecního zastupitelstva Obce Němčice se koná 30. června 2017 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Program: Zahájení a schválení programu, určení ověřovatelů zápisu. Kontrola usnesení. Rozpočtová opatření č. 2, 3 a 4– schválení. Závěrečný účet za rok 20 ...

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva dne 31. března 2017

V E Ř E J N É Z A S E D Á N Í obecního zastupitelstva Obce Němčice se koná 31. března 2017 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Program: Zahájení a schválení programu, určení ověřovatelů zápisu. Kontrola usnesení. Záměr o pronájmu areálu koupaliště v Němčicích – schválení. Rozpočto ...

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva dne 30. prosince 2016

V E Ř E J N É Z A S E D Á N Í obecního zastupitelstva Obce Němčice se koná 30. prosince 2016 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Program: Zahájení a schválení programu, určení ověřovatelů zápisu. Kontrola usnesení. Návrh rozpočtu na rok 2017, rozpočtový výhled, rozpočtová opatření ...

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva dne 21. září 2016

V E Ř E J N É Z A S E D Á N Í obecního zastupitelstva Obce Němčice se koná 21. září 2016 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Program: Zahájení a schválení programu, určení ověřovatelů zápisu. Kontrola usnesení. Rozpočtové opatření č. 6 - schválení. Umístění sloupů VNN na pozemku p ...

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva dne 24. června 2016

V E Ř E J N É Z A S E D Á N Í obecního zastupitelstva Obce Němčice se koná 24. června 2016 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Program: Zahájení a schválení programu, určení ověřovatelů zápisu. Kontrola usnesení. Rozpočtová opatření č. 2, 3, 4 a 5 – schválení. Závěrečný účet za ro ...

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva dne 24. března 2016

V E Ř E J N É Z A S E D Á N Í obecního zastupitelstva Obce Němčice se koná 24. března 2016 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Program: Zahájení a schválení programu, určení ověřovatelů zápisu. Kontrola usnesení. Záměr o pronájmu areálu koupaliště v Němčicích – schválení. Záměr o ...

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva dne 21. prosince 2015

V E Ř E J N É Z A S E D Á N Í obecního zastupitelstva Obce Němčice se koná 21. prosince 2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Program: Zahájení a schválení programu, určení ověřovatelů zápisu. Kontrola usnesení. Návrh rozpočtu na rok 2016, rozpočtový výhled, rozpočtová opatření ...