Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Záměr o pronájmu areálu koupaliště

Záměr

pronájmu areálu koupaliště v Němčicích 

 

Obec Němčice zveřejňuje podle § 39 ods. 1 zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  záměr k pronájmu areálu koupaliště v Němčicích na pozemku parc. č. 1312/7 a č. 1309/3 a to za následujících podmínek.

 

1.      pro období od 1. června 2013 do 30. září 2013

2.      cena pronájmu je 1, 00 Kč za celé období

 

 

 

Zájemci o pronájem mohou podat své písemné nabídky na adresu obce Němčice (Obecní úřad Němčice č. p. 17, Kdyně 345 06), do 30. dubna 2013. Nabídky doručené po tomto termínu nemusí být zohledněny. Podrobnosti pronájmu podá starosta obce pan Jan Hvizd.

 

  • Elektronicky na e-mail: obec@nemciceukdyne.cz
  • Osobně v kanceláři obecního úřadu v úřední den, vždy v pondělí od 18:00 do 20:00 hodin.
  • Osobně po předběžné domluvě – mimo úřední hodiny, po telefonické domluvě na čísle telefonu 607 818 056

 

Obec Němčice si vyhrazuje právo odchýlit se od uvedených podmínek.

 

Tento záměr byl schválen Zastupitelstvem obce Němčice na jeho 1. zasedání dne 22. března 2013, usnesením č. 1.

 

 

 

Jan Hvizd

starosta

 

 

V Němčicích 25. března 2013.

 

 


Vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce dne: 25. března 2013

Sejmuto z úřední desky a elektronické úřední desky dne:

Přílohy