Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Záměr o prodeji pozemků na Úlíkově

Obec Němčice, katastrální území Úlíkov, předkládá k nahlédnutí záměr prodeje částí pozemků číslo 235/8, 235/15 a 19/2, ze kterých bude oddělena část o výměře 284 m2 a zakreslena v katastru nemovitosti pod č. p. 235/19, 235/20 a 19/3.

Geometrický plán je veřejnosti k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu.

 

 

Jan Hvizd, starosta

 

 

 

Němčice 22. října 2012

 

Vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce: 22. října 2012

Sejmuto z úřední desky a elektronické úřední desky:

Přílohy