Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Záměr prodeje pozemku

Záměr prodeje pozemku ve vlastnictví Obce Němčice

 

Obec Němčice, katastrální území Němčice, předkládá k nahlédnutí záměr prodeje pozemku číslo 1489/37 o výměře 8 m2.

Geometrický plán je veřejnosti k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu.

 

 

Jan Hvizd, starosta

 

 

 

 

Němčice 31. března 2017

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce: 31. března 2017

Sejmuto z úřední desky a elektronické úřední desky:

Přílohy