Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Záměr o pronájmu nebytových prostor

Z Á M Ě R

PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR V BUDOVĚ ČP. 17 PRO ÚČELY ZAJIŠTĚNÍ PRODEJE SMÍŠENÉHO ZBOŽÍ

 

 

 

Předkládáme tento záměr z důvodu zajištění prodeje zboží, hlavně pro místní obyvatelstvo. K pronájmu se nabízí plocha o výměře 49m2. Jedná se o menší sklad a prodejnu. Prodejna i sklad jsou vybaveny inventářem, který je majetkem obecního úřadu a je součástí nabízeného pronájmu.

 

 

 

Kontakt:  Jan Hvizd, starosta – 607 818 056

 

                Pavel Vejvančický, místostarosta – 728 345 417

 

 

 

V Němčicích dne 25. listopadu 2013

 

Vyvěšeno na úřední desku a elektronickou úřední desku:     25. listopadu 2013

Sejmuto z úřední desky a elektronické úřední desky:        

Přílohy