Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Záměry

Záměr prodeje pozemku

Záměr prodeje pozemku ve vlastnictví Obce Němčice Obec Němčice, katastrální území Němčice, předkládá k nahlédnutí záměr prodeje pozemku číslo 1489/37 o výměře 8 m2. Geometrický plán je veřejnosti k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu. Jan Hvizd, starosta Němčice 31. března 2017 Vyvěšeno na úřed ...

Záměr prodeje pozemku

Záměr prodeje pozemku ve vlastnictví Obce Němčice Obec Němčice, katastrální území Němčice, předkládá k nahlédnutí záměr prodeje části pozemku číslo 1525/7 , ze kterých bude oddělena část o výměře 84 m2. Geometrický plán je veřejnosti k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu. Jan Hvizd, starosta Ně ...

Záměr o pronájmu tenisového kurtu

Záměr pronájmu tenisového kurtu v Němčicích Obec Němčice zveřejňuje podle § 39 ods. 1 zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr k pronájmu tenisového kurtu v Němčicích a to za následujících podmínek. pro období od 1. května 2016 do 30. dubna 2017 cena pro ...

Záměr o pronájmu areálu koupaliště

Záměr pronájmu areálu koupaliště v Němčicích Obec Němčice zveřejňuje podle § 39 ods. 1 zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr k pronájmu areálu koupaliště v Němčicích na pozemku parc. č. 1312/7 a č. 1309/3 a to za následujících podmínek. pro období od ...

Záměr o zajištění provozu koupaliště

Záměr o zajištění provozu koupaliště Obec Němčice předkládá záměr k uzavření „Smlouvy na zajištění provozu koupaliště Pod Horou“ v Němčicích na období od 15. května do 15. září běžného roku. Seznámit se s podmínkami provozu je možné u starosty obce pana Jana Hvizda. Osobně v kanceláři obecního úř ...

Záměr o pronájmu tenisového kurtu na rok 2014

Záměr pronájmu tenisového kurtu v Němčicích Obec Němčice předkládá záměr k pronájmu tenisového kurtu na období od 01.05.2014 do 30.4.2015. Seznámit se s podmínkami pronájmu je možné u starosty obce pana Jana Hvizda. Osobně v kanceláři obecního úřadu v úřední den, vždy v pondělí od 18:00 do 20:00 ...

Záměr o pronájmu areálu koupaliště

Záměr pronájmu areálu koupaliště v Němčicích Obec Němčice zveřejňuje podle § 39 ods. 1 zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr k pronájmu areálu koupaliště v Němčicích na pozemku parc. č. 1312/7 a č. 1309/3 a to za následujících podmínek. 1. pro období ...

Záměr o pronájmu nebytových prostor

Z Á M Ě R PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR V BUDOVĚ ČP. 17 PRO ÚČELY ZAJIŠTĚNÍ PRODEJE SMÍŠENÉHO ZBOŽÍ Předkládáme tento záměr z důvodu zajištění prodeje zboží, hlavně pro místní obyvatelstvo. K pronájmu se nabízí plocha o výměře 49m2. Jedná se o menší sklad a prodejnu. Prodejna i sklad jsou vybaveny ...

Záměr o pronájmu tenisového kurtu

Záměr o pronájmu tenisového kurtu Obec Němčice předkládá záměr k pronájmu tenisového kurtu na období od 01.05.2013 do 30.4. 2014. Seznámit se s podmínkami pronájmu je možné u starosty obce pana Jana Hvizda. Osobně v kanceláři obecního úřadu v úřední den, vždy v pondělí od 18:00 do 20:00 hodin. Os ...

Záměr o pronájmu areálu koupaliště

Záměr pronájmu areálu koupaliště v Němčicích Obec Němčice zveřejňuje podle § 39 ods. 1 zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr k pronájmu areálu koupaliště v Němčicích na pozemku parc. č. 1312/7 a č. 1309/3 a to za následujících podmínek. 1. pro období ...

Záměr o prodeji pozemků na Úlíkově

Obec Němčice, katastrální území Úlíkov, předkládá k nahlédnutí záměr prodeje částí pozemků číslo 235/8, 235/15 a 19/2, ze kterých bude oddělena část o výměře 284 m2 a zakreslena v katastru nemovitosti pod č. p. 235/19, 235/20 a 19/3. Geometrický plán je veřejnosti k nahlédnutí v kanceláři obecníh ...

Záměr pronájmu areálu koupaliště v Němčicích

Záměr pronájmu areálu koupaliště v Němčicích Obec Němčice zveřejňuje podle § 39 ods. 1 zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr k pronájmu areálu koupaliště v Němčicích na pozemku parc. č. 1312/7 a č. 1309/3 a to za následujících podmínek. 1. pro období ...