Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Vyhlášky

Obecně závazná vyhláška č.1/2020 o místním poplatku za odpady

Obecně závazná vyhláška obce Němčice č.1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Němčice se na svém zasedání dne 12.června 2020 usnesením č. 2 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/199 ...

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 o školském obvodu

OBEC Němčice Obecně závazná vyhláška obce Němčice č. 1/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy a mateřské školy Zastupitelstvo obce Němčice se na svém zasedání dne 30. června 2017 usnesením č. 2 usneslo vydat na základě ustanovení § 178 odst. 2 písm. c) a §179 odst ...

Obecně závazná vyhláška č.1/2016 o místním poplatku za odpady

Obec Němčice Zastupitelstvo obce Němčice Obecně závazná vyhláška obce Němčice č. 1/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Němčice se na svém zasedání dne 21.prosince 2015 usnesením č. 4 us ...

Obecně závazná vyhláška č.1/2012 o místním poplatku za odpady

OBEC NĚMČICE Obecně závazná vyhláška č.1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Němčice se na svém zasedání dne 28. prosince 2012 usnesením č. 4 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákon ...

Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň 1 č. j. ŽP/620/13 V Plzni dne 23. 1. 2013 Vyřizuje: Mgr. Renáta Zemanová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, jako věcně i místně příslušný orgán o ...

Vyhláška č. 3/2011 o stanovení systému

OBEC Němčice Obecně závazná vyhláška obce Němčice č. 3/2011, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Němčice Zastupitelstvo obce Němčice se na svém zasedání dne 30. prosince 2011 usnese ...

Vyhláška č. 2/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování odpadů

OBEC Němčice Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Němčice se na svém zasedání dne 30. prosince 2011 usnesením č. 6 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 záko ...

Vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích

OBEC Němčice Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Němčice se na svém zasedání dne 30. prosince 2011 usnesením č. 6 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) ...

Vyhláška - poplatek za odpady 2001/1

Obecně závazná vyhláška obce N Ě M Č I C Eč. 1/2001o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání a odstrańování komunálních odpadů.Zastupitelstvo obce Němčice vydává dne 26.11.2001 podle ustanovení § 15 zákonač.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění ...

Vyhláška - systém odpadků

Obec N Ě M Č I C EObecně závazná vyhláškač. 2/ rok 2001,kterou se stanoví systém shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívánía odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce NĚMČICE.Zastupitelstvo obce Němčice vydává dne 26.11.2001 podle ustanovení § 17, odst. 2 zákonač. 185/2001 ...