Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Oznámení o stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise v obci Němčice

Obecní úřad Němčice

Němčice 17,  345 06   Kdyně

 

 

O Z N Á M E N Í

 

o stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise v obci Němčice

pro volby do zastupitelstev krajů

konané ve dnech 2. a 3. října 2020

 

V souladu s ustanovením § 15 odst.1 písm. c) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, stanovuji minimální počet členů okrskové volební komise v obci Němčice takto :

 

 

Volební okrsek č. 1 – budova OÚ Němčice, Němčice čp. 17, zasedací místnost

 

minimální počet členů OVK  :   4

 

 

 

V Němčicích 03. 08. 2020

 

 

                                                                                                                        Jan Hvizd

                                                                                                                     starosta obce