Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků 2020

Obecní úřad Němčice

Němčice 17,   345 06 Kdyně

Okres Domažlice

IČO  00572489

Tel.: 379 732 216, fax: 379 732 216

e-mail: obec@nemciceukdyne.cz

 

                                          

                                                                                            

 

O Z N Á M E N Í

 

 

o počtu a sídle volebních okrsků

 

 

 

V souladu s ustanovením § 15 odst.1 písm. f) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, oznamuji, že pro volby do zastupitelstev krajů, které se konají ve dnech 2. a 3. října 2020 je v obci Němčice vytvořen :  

 

 

1        stálý volební okrsek se sídlem :

 

 Němčice -  zasedací místnost OÚ , Němčice 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Němčicích 18. 08. 2020

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   Jan Hvizd

                                                                                                                               starosta obce