Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Oznámení o stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Obecní úřad Němčice

Němčice 17   PSČ 345 06

    OKRES  DOMAŽLICE

   IČO 00572489

 

 

                                                                                          V Němčicích dne: 14.7.2014

 

 

O z n á m e n í

 

 

o stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise v obci Němčice pro volby do zastupitelstev obcí, které se budou konat dne 10. a 11. října 2014.

 

 

   V souladu s ust. §15 písm. d) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a

o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů stanovuji minimální počet členů okrskové volební komise v obci Němčice takto:

 

 

 

Volební okrsek č. 1  - budova OÚ Němčice, Němčice čp. 17, zasedací místnost

 

 

3 členové

 

 

 

 

……………………………………

Jan Hvizd, starosta obce