Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Oznámení o jmenování zapisovatele okrskové volební komise

Obecní úřad Němčice

Němčice 17,   PSČ 345 06

okres Domažlice

                                                               IČO 00572489

 

 

 

                                                                                         V Němčicích dne: 26. 8. 2014

 

 

 

 

 

O z n á m e n í

 

 

o jmenování zapisovatele okrskové volební komise

 

 

 

    

     Starosta obce Němčice  jmenoval dne 26. července 2014 pro volby do zastupitelstev obcí, konané ve dnech 10. a 11. října 2014

 

 

zapisovatelkou  okrskové volební komise

 

paní    Blanku ZAUJECOVOU

 

narozenou dne 26. 01. 1977, bytem Mrákov - Starý Klíčov 129

 

    

     Jmenování zapisovatele okrskové volební komise se uskutečnilo v souladu s ustanovením § 17 odst. 6 zákona č. 491/2001 Sb o volbách do zastupitelstev obcí.

  

 

……………………………………

                                                  Jan Hvizd, starosta obce