Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků

O z n á m e n í

 

 

o počtu a sídle volebních okrsků

 

 

     V souladu s ustanovením §15 písm. g) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev

obcí a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, oznamuji, že pro volby do

zastupitelstva obce Němčice, které se budou konat ve dnech 10. a 11. října 2014 je v obci

Němčice vytvořen:

 

 

 

1 stálý volební okrsek se sídlem:

  

 

                   Němčice – zasedací místnost OÚ, Němčice čp.17

 

 

                                          Jan Hvizd, starosta obce

Přílohy