Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Oznámení o počtu členů zastupitelstva

Obec Němčice

 

Němčic 17 PSČ 345 06

OKRES DOMAŽLICE

IČO 00572489

 

 

 

V Němčicích dne 14. 7. 2014

 

 

 

 

 

 

Oznámení o počtu členů zastupitelstva obce Němčice

 

 

 

O Z N Á M E N Í

O POČTU ČLENŮ ZASTUPITELSTVA OBCE

pro volební období 2014 – 2018.

 

 

 

 

Při volbách do zastupitelstva obce Němčice se bude volit 7 členů zastupitelstva.

 

 

Potřebný počet podpisů na peticích pro volby do zastupitelstev obcí

  • pro nezávislé kandidáty 7

  • pro sdružení nezávislých kandidátů 10

 

Jan Hvizd

starosta obce

Přílohy