Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského Parlamentu

O Z N Á M E N Í

o době a místě konání voleb do Evropského Parlamentu

 

Starosta obce Němčice Jan Hvizd podle zákona č.62/2003 Sb., o volbách do Evropského Parlamentu a o změně a doplnění některých dalších zákonů,  ve znění pozdějších předpisů

 

oznamuje:

 

  1. Volby do Evropského Parlamentu se konají:

v pátek dne 23. května 2014 od 14.00 hodin do 22.00 hodin

v sobotu dne 24. května 2014 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

 

  1. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v budově:

Obecní úřad Němčice

          Pro voliče s adresou místa trvalého pobyt v Němčicích a Ulíkově.                                              

 

  1. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, cestovním průkazem České republiky).

 

  1. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb může volič obdržet  hlasovací lístky i ve volební místnosti 

 

 

 

V Němčicích dne: 08. 05. 2014                                                       ………………………………..

                                                                                              Jan Hvizd, starosta obce