Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Oznámení o jmenování zapisovatele okrskové volební komise

Obecní úřad Němčice

Němčice 17,  345 06   Kdyně

 

 

 

O Z N Á M E N Í

o jmenování zapisovatele okrskové volební komise

 

 

Starosta obce Němčice  jmenoval dne 30. 09. 2013 pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, konané ve dnech 25. a 26. října 2013  zapisovatelkou  okrskové volební komise

paní    Blanku ZAUJECOVOU

narozenou dne 26. 01. 1977, bytem Mrákov - Starý Klíčov 129

 

     Jmenování zapisovatele okrskové volební komise se uskutečnilo v souladu s ustanovením § 14c písm. c) zákona č. 247/1995 Sb.

 

 

 

 

V Němčicích 30. 09. 2013

 

 

 

                                                                                                                        Jan Hvizd

                                                                                                                     starosta obce