Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Oznámení o stanovení minimálního počtu členů volební komise

Obecní úřad Němčice

Němčice 17,  345 06   Kdyně

 

 

O Z N Á M E N Í

 

o stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise v obci Němčice

pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky,

konané 25. a 26. října 2013

 

V souladu s ustanovením § 14c písm. c) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, stanovuji minimální počet členů okrskové volební komise v obci Němčice takto :

 

 

Volební okrsek č. 1 – budova OÚ Němčice, Němčice čp. 17, zasedací místnost

 

minimální počet členů OVK  :   4

 

 

 

V Němčicích 23. 09. 2013

 

 

                                                                                                                        Jan Hvizd

                                                                                                                     starosta obce