Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků

Obecní úřad Němčice

Němčice 17,  345 06   Kdyně

 

 

 

O Z N Á M E N Í

o počtu a sídle volebních okrsků

 

Obecní úřad Němčice, okres Domažlice oznamuje podle § 14c písm.f) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, že volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se budoukonat ve dnech 25. a 26. října 2013, má vytvořen :

 

 

1 stálý volební okrsek se sídlem :

 

                      1.      Němčice – zasedací místnost OÚ v Němčicích

 

 

 

 

V Němčicích 23. 09.2013

 

 

                                                                                                                        Jan Hvizd

                                                                                                                     starosta obce

Přílohy