Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Volby

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů 2020

O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů Starosta obce Němčice Jan Hvizd podle zákona č.130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje: Volby do zastupitelstev krajů se konají: v pátek dne 2. října 2020 ...

Oznámení o stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise v obci Němčice

Obecní úřad Němčice Němčice 17, 345 06 Kdyně O Z N Á M E N Í o stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise v obci Němčice pro volby do zastupitelstev krajů konané ve dnech 2. a 3. října 2020 V souladu s ustanovením § 15 odst.1 písm. c) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitel ...

Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků 2020

Obecní úřad Němčice Němčice 17, 345 06 Kdyně Okres Domažlice IČO 00572489 Tel.: 379 732 216, fax: 379 732 216 e-mail: obec@nemciceukdyne.cz O Z N Á M E N Í o počtu a sídle volebních okrsků V souladu s ustanovením § 15 odst.1 písm. f) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o z ...

Oznámení o stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Obecní úřad Němčice Němčice 17 PSČ 345 06 OKRES DOMAŽLICE IČO 00572489 V Němčicích dne: 14.7.2014 O z n á m e n í o stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise v obci Němčice pro volby do zastupitelstev obcí, které se budou konat dne 10. a 11. října 2014. V souladu s ust. §15 písm. ...

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí

O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí Starosta obce Němčice Jan Hvizd podle zákona č.491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje: Volby do zastupitelstev obcí se konají: v pátek dne 10. října 2014 od ...

Oznámení o jmenování zapisovatele okrskové volební komise

Obecní úřad Němčice Němčice 17, PSČ 345 06 okres Domažlice IČO 00572489 V Němčicích dne: 26. 8. 2014 O z n á m e n í o jmenování zapisovatele okrskové volební komise Starosta obce Němčice jmenoval dne 26. července 2014 pro volby do zastupitelstev obcí, konané ve dnech 10. a 11. října 2014 zapisov ...

Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků

O z n á m e n í o počtu a sídle volebních okrsků V souladu s ustanovením §15 písm. g) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, oznamuji, že pro volby do zastupitelstva obce Němčice, které se budou konat ve dnech 10. a 11. ří ...

Oznámení o počtu členů zastupitelstva

Obec Němčice Němčic 17 PSČ 345 06 OKRES DOMAŽLICE IČO 00572489 V Němčicích dne 14. 7. 2014 Oznámení o počtu členů zastupitelstva obce Němčice O Z N Á M E N Í O POČTU ČLENŮ ZASTUPITELSTVA OBCE pro volební období 2014 – 2018. Při volbách do zastupitelstva obce Němčice se bude volit 7 členů zastupit ...

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského Parlamentu

O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do Evropského Parlamentu Starosta obce Němčice Jan Hvizd podle zákona č.62/2003 Sb., o volbách do Evropského Parlamentu a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje: Volby do Evropského Parlamentu se konají: v pát ...

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny

O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Starosta obce Němčice Jan Hvizd podle zákona č.247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje: Volby do Poslane ...

Oznámení o jmenování zapisovatele okrskové volební komise

Obecní úřad Němčice Němčice 17, 345 06 Kdyně O Z N Á M E N Í o jmenování zapisovatele okrskové volební komise Starosta obce Němčice jmenoval dne 30. 09. 2013 pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, konané ve dnech 25. a 26. října 2013 zapisovatelkou okrskové volební komise pa ...

Oznámení o stanovení minimálního počtu členů volební komise

Obecní úřad Němčice Němčice 17, 345 06 Kdyně O Z N Á M E N Í o stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise v obci Němčice pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, konané 25. a 26. října 2013 V souladu s ustanovením § 14c písm. c) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách ...

Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků

Obecní úřad Němčice Němčice 17, 345 06 Kdyně O Z N Á M E N Í o počtu a sídle volebních okrsků Obecní úřad Němčice, okres Domažlice oznamuje podle § 14c písm.f) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, že volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se bud ...