Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Usnesení č. 1 ze dne 22. března 2013

Usnesení č. 1

z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Němčice ze dne 22. března 2013

 

 

Členové obecního zastupitelstva schvalují:

 

  1. Smlouvu o výpůjčce EKO-KOM a. s.
  2. Rozpočtové opatření č. 1/2013.
  3. Příspěvek na dopravní obslužnost v roce 2013 ve výši 5. 160,-Kč.
  4. Vyřazení majetku dle návrhu účetní.
  5. Pověření starosty ke schvalování úprav rozpočtu, které budou následně schváleny.
  6. Záměr o pronájmu koupaliště a kiosku v Němčicích.
  7. Záměr o pronájmu tenisového kurtu v Němčicích.
  8. Žádost o navýšení těžby dřeva.
  9. Dokončení rekonstrukce a oprav na koupališti v Němčicích.
  10. Opravu zvoničky na Úlíkově.

 

 

Jan Hvizd, starosta                                                         Pavel Vejvančický, místostarosta

 

 

Ověřovatelé zápisu a usnesení:

 

   Osvald Václav                                                                                        Bořík Lubomír

člen zastupitelstva                                                                                člen zastupitelstva

 

 

 

 

V Němčicích dne 25. března 2013

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desku a elektronickou úřední desku dne: 25. března 2013

Sejmuto z úřední desky a elektronické úřední desky dne:

Přílohy