Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Usnesení č. 3 ze dne 26. října 2012

Usnesení č. 3

z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Němčice ze dne 26. října 2012

 

 

Členové obecního zastupitelstva schvalují:

 

  1. Příspěvek na dopravní obslužnost ve výši 5.040,-Kč.
  2. Zadání územního plánu Němčice dle předložené přílohy.
  3. Rozpočtová opatření č. 4/2012, č. 5/2012, č. 6/2012 a č. 7/2012.
  4. Výměnu vodoměrů v obci na konci roku2012 av průběhu roku 2013.
  5. Přijetí investiční dotace na přístavbu obecního úřadu v Němčicích ve výši 1.436.044,-Kč.

Členové obecního zastupitelstva neschvalují:

  1. Zakoupení velkého leteckého snímku od firmy THC ve výši 9.960,-Kč.

 

 

 

Jan Hvizd, starosta                                                               Pavel Vejvančický, místostarosta

 

 

Ověřovatelé zápisu a usnesení:

 

  Bořík Lubomír                                                                                        Osvald Václav

člen zastupitelstva                                                                                  člen zastupitelstva

 

 

 

 

V Němčicích dne 29. října 2012

 

 

Vyvěšeno na úřední desku a elektronickou úřední desku dne:      29. října 2012

Sejmuto z úřední desky a elektronické úřední desky dne:

Přílohy