Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Usnesení č. 2 ze dne 29. června 2012

Usnesení č. 2

z veřejného zasedání obecního zastupitelstva ze dne 29. června 2012.

 

Členové obecního zastupitelstva schvalují:

  1. Neinvestiční příspěvek na školství – Kdyně, Koloveč, Domažlice.
  2. Příspěvek na TJ Slavoj Koloveč (turnaj žáků) - 500,- Kč.
  3. Rozpočtová opatření č. 2/2012 a č. 3/2012.
  4. Závěrečný účet obce Němčice za rok 2011.
  5. Rekonstrukci vodní nádrže v Němčicích firmou Dostav Domažlice.
  6. Pronájem kiosku na koupališti v Němčicích na rok 2012 panu Rudolfu Greifovi, bytem Bezručova 178, 333 01   Stod, dle nájemní smlouvy.

 

 

Jan Hvizd, starosta                                                                Pavel Vejvančický,místostarosta

 

 

Ověřovatelé zápisu a usnesení:

  Bořík Lubomír                                                                     Polák Jaroslav           

 člen zastupitelstva                                                            člen zastupitelstva

                                   

 

V Němčicích dne: 6. července 2012

 
Vyvěšeno na úřední desku a elektronickou úřední desku dne: 6. července 2012

Sejmuto z úřední desky a elektronické úřední desky dne:

Přílohy