Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Usnesení č. 1 ze dne 31. března 2012

Usnesení č. 1

z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Němčice ze dne 31. 3. 2012

 

 

Členové obecního zastupitelstva schvalují:

 

  1. Inventury k 31. 12. 2011.
  2. Přijetí dotace od PSOV na opravu vodní nádrže na koupališti v Němčicích.
  3. Snížení ceny pronájmu areálu koupaliště v Němčicích na 1 Kč za sezónu.
  4. Záměr o pronájmu areálu koupaliště v Němčicích.
  5. Tenisový kurt v Němčicích na rok 2012 do správy obecního úřadu.
  6. Rozpočtové opatření č. 1/2012.
  7. Pověření starosty obce Němčice ke schvalování úprav rozpočtu obce (do 500 000 Kč), přesuny finančních prostředků mezi paragrafy a položkami rozpočtové skladby na rok 2012.

 

Členové obecního zastupitelstva neschvalují:

  1. Nabídku zahradnických služeb od firmy Jana Procházková.

 

 

 

Jan Hvizd, starosta                                                               Pavel Vejvančický, místostarosta

 

 

Ověřovatelé zápisu a usnesení:

 

      Sika Pavel                                                                                           Osvald Václav

člen zastupitelstva                                                                                  člen zastupitelstva

 

 

 

 

V Němčicích dne 2. dubna 2012

 

 

Vyvěšeno na úřední desku a elektronickou úřední desku dne:      2. dubna 2012

Sejmuto z úřední desky a elektronické úřední desky dne:

Přílohy