Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Usnesení č. 6 ze dne 30. prosince 2011

Usnesení č. 6

z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Němčice ze dne 31. 12. 2011

 

 

Členové obecního zastupitelstva schvalují:

 

 1. Rozpočtová opatření č.3 a č.4, návrh rozpočtu na rok 2012.
 2. Směrnice inventarizace + plán inventur.
 3. Opravu půdních prostor na Obecním úřadě č. p. 17.
 4. Zakoupení kolny na nářadí k Obecnímu úřadu č. p. 17.
 5. Zrušení staré smlouvy na koupaliště a kiosek.
 6. Návrh rozpočtu na účelové sdružení Lazce.
 7. Obecně závazné vyhlášky č.1/2011, č.2/2011, č.3/2011.
 8. Zakoupení 10-ti pracovních a 5-ti vycházkových uniforem pro členy SDH Němčice.

 

Členové obecního zastupitelstva berou na vědomí:

 1. Rozmístění kontejnerů na tříděný odpad.
 2. Skládkování trávy a větví na katastrálním území Němčice.
 3. Lesního správce – do příštího zasedání připravit návrh na nového lesního správce.
 4. Opravu vodovodu  za slepičárnou.

 

 

Jan Hvizd, starosta                                                               Pavel Vejvančický, místostarosta

 

Ověřovatelé zápisu a usnesení:

 

   Polák Jaroslav                                                                                       Bosák Zdeněk

člen zastupitelstva                                                                                  člen zastupitelstva

 

 

 

 

V Němčicích dne 3. ledna 2012

Přílohy