Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Usnesení č. 5 ze dne 4. listopadu 2011

Usnesení č. 5

z mimořádného zasedání obecního zastupitelstva Obce Němčice ze dne 4. listopadu 2011

 
Členové obecního zastupitelstva schvalují:

 

  1. a) pořízení Územního plánu Němčice. Hlasování: 7 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

          b)  zastupování obce Němčice ve věci pořízení územního plánu pana Pavla Vejvančického – místostarostu.       Hlasování: 7 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

    

     2.  pověření starosty obce Němčice pana Jana Hvizda ke schvalování úprav rozpočtu obce  (do 200 000 Kč) i  přijaté dotace a k nim příslušné výdaje vždy, když dotaci dostane. Změny       budou následně schváleny na nejbližším zasedání obecního zastupitelstva. Hlasování: 7 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

 

 

 

 

  

 

 

Jan Hvizd, starosta                                                               Pavel Vejvančický, místostarosta

 

 

Ověřovatelé zápisu a usnesení:

 

   Bořík Lubomír                                                                                          Sika Pavel

člen zastupitelstva                                                                                  člen zastupitelstva

 

 

 

 

V Němčicích dne 7. listopadu 2011

Přílohy