Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Usnesení č. 3 ze dne 13. června 2011

Usnesení č. 3

z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Němčice ze dne 13. 06. 2011 

 

Členové obecního zastupitelstva schvalují

 

  1. Závěrečný účet roku 2010 a Zprávu o výsledku hospodaření obce za rok 2010 bez výhrad.
  2. Neinvestiční náklady na školství – Koloveč – 57.750,- Kč.
  3. Neinvestiční náklady na školství – Domažlice – 11.810,- Kč.
  4. Žádost o koupi pozemku pana Daniela Smolíka.
  5. Úhradu odebrané el.energie v místním obchodě obecním úřadem.
  6. Jednorázový roční příspěvek na topení v místním obchodě 2.000,- Kč.

 

Jan Hvizd, starosta                                                               Pavel Vejvančický, místostarosta

 

Ověřovatelé zápisu a usnesení:

   Lubomír Bořík                                                                                        Pavel Sika

člen zastupitelstva                                                                                  člen zastupitelstva

 

V Němčicích dne 13.června 2011