Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Usnesení č. 5 ze dne 30. prosince 2020

Usnesení č. 5

z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Němčice ze dne 30. prosince 2020

Členové obecního zastupitelstva schvalují:

  1. Program zasedání č. 5.
  2. Zápis a usnesení číslo 4 ze zasedání dne 10. prosince 2020.
  3. Návrh rozpočtu obce Němčice na rok 2021.
  4. Plán inventur pro rok 2020.
  5. Přijetí dotace od PSOV ve výši 200 000,-Kč na akci ,,Výměna stávajícího oplocení koupaliště a kempu v Němčicích“

Členové obecního zastupitelstva berou na vědomí:

  1. Rozpočtová opatření č. 6 a 9.
  2. Veškeré informace z bodu 8 v programu a zápisu.


Jan Hvizd, starosta                                                                                Pavel Vejvančický, místostarosta

 

Ověřovatelé usnesení:           

     Bořík Lubomír                                                                                                      Císařovský Radek

  člen zastupitelstva                                                                                                 člen zastupitelstva

 

 

 

 

 

V Němčicích dne 4. ledna 2021

Vyvěšeno na úřední desku a elektronickou úřední desku dne: 4. ledna 2021
Sejmuto z úřední desky a elektronické úřední desky dne:

Přílohy