Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Usnesení č. 2 ze dne 6. května 2011

Usnesení č. 2

z mimořádného zasedání obecního zastupitelstva Obce Němčice ze dne 6. 5. 2011

 

 

 

 

 

Členové obecního zastupitelstva schvalují:

 

  1. Zrušení smlouvy o pronájmu koupaliště a kiosku v Němčicích s paní Budínovou Rostislavou, bytem Horní Bříza, Lipová 608, z důvodu nedodržení podmínek ujednaných smlouvou. Hlasování: 7pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
  2. Novou smlouvu o pronájmu koupaliště a kiosku v Němčicích s panem Jeřábkem Petrem, bytem Němčice 54. Hlasování: 7 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

 

Jan Hvizd, starosta                                                               Pavel Vejvančický, místostarosta

 

 

Ověřovatelé zápisu a usnesení:

 

   Bořík Lubomír                                                                                          Sika Pavel

člen zastupitelstva                                                                                  člen zastupitelstva

 

V Němčicích dne 7. května 2011