Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Usnesení č. 4 ze dne 10. prosince 2020

Usnesení č. 4

z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Němčice ze dne 10. prosince 2020

Členové obecního zastupitelstva schvalují:

  1. Program zasedání č. 4.
  2. Zápis a usnesení číslo 3 ze zasedání dne 11. září 2020.
  3. Obecně závaznou vyhlášku obce č.3/2020 o místním poplatku ze psů.
  4. Pověření starosty ke schvalování rozpočtu v roce 2021.

Členové obecního zastupitelstva berou na vědomí:

  1. Rozpočtová opatření č. 7 a 8.
  2. Návrh rozpočtu na rok 2021, rozpočtový výhled 2021/2025 účelového sdružení Lazce.
  3. Návrh rozpočtu na rok 2021, rozpočtový výhled 2022/2023 DSO Kdyňsko.
  4. Veškeré informace z bodu 9 v programu a zápisu.


Jan Hvizd, starosta                                                                                Pavel Vejvančický, místostarosta

 

Ověřovatelé usnesení:           

     Poláková Petra                                                                                                      Osvald Václav

       občanka obce                                                                                                   člen zastupitelstva

 

 

V Němčicích dne 14. prosince 2020

Vyvěšeno na úřední desku a elektronickou úřední desku dne: 14. prosince 2020
Sejmuto z úřední desky a elektronické úřední desky dne:

Přílohy