Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Usnesení č. 3 ze dne 11. září 2020

Usnesení č. 3

z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Němčice ze dne 11. září 2020

Členové obecního zastupitelstva schvalují:

  1. Program zasedání č. 3.

Členové obecního zastupitelstva berou na vědomí:

  1. Rozpočtové opatření č. 5.
  2. Veškeré informace z bodu 4 v programu a zápisu.


Jan Hvizd, starosta                                                                                Pavel Vejvančický, místostarosta

 

Ověřovatelé usnesení:           

        Sika Pavel                                                                                                           Bořík Lubomír

    člen zastupitelstva                                                                                               člen zastupitelstva

 

 

 

 

 

 

 

V Němčicích dne 14. září 2020

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desku a elektronickou úřední desku dne: 14. září 2020
Sejmuto z úřední desky a elektronické úřední desky dne:

Přílohy