Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Usnesení č. 1 ze dne 28. března 2011

Usnesení č. 1

z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Němčice ze dne 28. 3. 2011

 

 

Členové obecního zastupitelstva schvalují:

 1. Rozpočtové opatření č. 1, odpovídající účetním operacím roku 2011.
 2. Návrh výhledového rozpočtu na rok 2011 – 2013.
 3. Dotaci 693,00 Kč na „Sčítání lidu, bytů a domů“.
 4. Příspěvek na dopravní obslužnost ve výši 5 160,-Kč.
 5. Neinvestiční náklady na školství ve výši 49 823,-Kč.
 6. Zařazení do majetkové evidence obce zvoničku na Úlíkově za 1,-Kč.
 7. Návrh na vyřazení majetku.
 8. Žádost paní Budínové k pronájmu koupaliště a kiosku na koupališti na rok 2011.
 9. Užívání tenisového kurtu na rok 2011 obecním úřadem.
 10. Údržbu veřejného prostranství firmou Jana Procházková – Zahradnictví pod Korábem.
 11. Chytání ryb na obecním rybníčku.
 12. Přidělení dotace 50% (100 000,- Kč) na veřejné osvětlení.

Členové obecního zastupitelstva neschvalují:

 1. Prodej pozemku č.p. 1572 panu Pavlu Vrbovi.

 

Jan Hvizd, starosta                                                               Pavel Vejvančický, místostarosta

 

Ověřovatelé zápisu a usnesení:

 

   Polák Jaroslav                                                                                       Osvald Václav

člen zastupitelstva                                                                                  člen zastupitelstva

 

V Němčicích dne 4. dubna 2011