Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Usnesení č. 1 ze dne 13. března 2020

Usnesení č. 1

z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Němčice ze dne 13. března 2020

Členové obecního zastupitelstva schvalují:

  1. Program zasedání č. 1.
  2. Záměr o pronájmu obchodu v obci.
  3. Záměr o pronájmu areálu koupaliště v obci.
  4. Dotaci na dopravní obslužnost 6 160,- Kč.

Členové obecního zastupitelstva berou na vědomí:

  1. Rozpočtová opatření č. 11/19 a 1/20.
  2. Rozpočtové opatření DSO Kdyňsko.
  3. Veškeré informace z bodu 8 v programu a zápisu.


Jan Hvizd, starosta                                                                                Pavel Vejvančický, místostarosta

 

Ověřovatelé usnesení:           

        Sika Pavel                                                                                                                     Bořík Lubomír

    člen zastupitelstva                                                                                               člen zastupitelstva

 

 

V Němčicích dne 16. března 2020

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desku a elektronickou úřední desku dne: 16. března 2020
Sejmuto z úřední desky a elektronické úřední desky dne:

Přílohy