Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Usnesení č. 4 ze dne 19. prosince 2019

Usnesení č. 4

z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Němčice ze dne 19. prosince 2019

Členové obecního zastupitelstva schvalují:

  1. Program zasedání č. 4.
  2. Zápis a usnesení číslo 3 ze zasedání dne 25. září 2019.
  3. Návrh rozpočtu na rok 2020, rozpočtový výhled 2020/2022 obce Němčice.
  4. Stanovení výše odměn neuvolněného starosty a místostarosty obce Němčice.
  5. Pověření starosty ke schvalování rozpočtu v roce 2020.
  6. Plán inventur.

Členové obecního zastupitelstva berou na vědomí:

  1. Rozpočtová opatření č. 8, 9 a 10.
  2. Návrh rozpočtu na rok 2020, rozpočtový výhled 2020/2023 účelového sdružení Lazce.
  3. Veškeré informace z bodu 9 v programu a zápisu.


Jan Hvizd, starosta                                                                                Pavel Vejvančický, místostarosta

 

Ověřovatelé usnesení:           

     Císařovský Radek                                                                                                          Osvald Václav

    člen zastupitelstva                                                                                               člen zastupitelstva

 

 

V Němčicích dne 23. prosince 2019

Vyvěšeno na úřední desku a elektronickou úřední desku dne: 23. prosince 2019
Sejmuto z úřední desky a elektronické úřední desky dne:

Přílohy