Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Usnesení č. 4 ze dne 30. září 2011

Usnesení č. 4

z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Němčice ze dne 30. září 2011

Členové obecního zastupitelstva schvalují:

 

  1. Rozpočtové opatření č. 2, odpovídající účetním operacím roku 2011.
  2. Žádost o koupi pozemku č. p. 1491/3.
  3. Opravu místní komunikace č. p. 1745.
  4. Zadání vypracování projektové dokumentace k opravě veřejné komunikace č. p. 188/1.
  5. Zadání vypracování projektové dokumentace k opravě veřejné komunikace č. p. 1489/2.
  6. Zřízení nové domény a zřizovatele webových stránek.

 

Jan Hvizd, starosta                                                               Pavel Vejvančický, místostarosta

 

Ověřovatelé zápisu a usnesení:

 

   Polák Jaroslav                                                                                       Osvald Václav

člen zastupitelstva                                                                                  člen zastupitelstva

 

V Němčicích dne 3. října 2011

Přílohy