Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Usnesení č. 3 ze dne 25. září 2019

 

Usnesení č. 3

z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Němčice ze dne 25. září 2019

Členové obecního zastupitelstva schvalují:

  1. Program zasedání č. 3.

  2. Pronájem pozemku p.č. 235/9 v katastrálním území Úlíkov.

    Členové obecního zastupitelstva berou na vědomí:

  1. Rozpočtová opatření č. 4 a 5.
  2. Veškeré informace z bodu 6 v programu a zápisu.


Jan Hvizd, starosta                                                                                Pavel Vejvančický, místostarosta

 

Ověřovatelé usnesení:           

        Bosák Zdeněk                                                                                                               Bořík Lubomír

    člen zastupitelstva                                                                                                       člen zastupitelstva

 

 

V Němčicích dne 30. září 2019

Vyvěšeno na úřední desku a elektronickou úřední desku dne: 30. září 2019
Sejmuto z úřední desky a elektronické úřední desky dne:

Přílohy