Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Němčice ze dne 2.listopadu 2018

U S N E S E N Í

 

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Němčice, které bylo svoláno ve smyslu § 91 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v plném znění

 

 

1 )  Zastupitelstvo obce Němčice zvolilo starostou obce Němčice   JANA  HVIZDA .

 

 

2 )  Zastupitelstvo obce Němčice zvolilo  místostarostou obce Němčice   PAVLA  VEJVANČICKÉHO.

 

 

 

 

 

 

V Němčicích 2. listopadu 2018

 

 

Ověřovatelé zápisu a usnesení :  Lubomír Bořík.............................................2.listopadu 2018

                                                    Václav Osvald ........................................2.listopadu 2018