Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Usnesení č. 4 ze dne 29. prosince 2014

Usnesení č. 4

z veřejného zasedání obecního zastupitelstva ze dne 29. prosince 2014

 

Členové obecního zastupitelstva schvalují:

  1. ZO schvaluje návrh rozpočtu na rok 2015 jako schodkový s celkovými příjmy ve výši 1 683 000,-Kč, celkové výdaje ve výši 2 419 000,-Kč. Schodek se bude hradit z přebytku hospodaření z minulých let, dále schvaluje rozpočtová opatření č. 6, 7 a 8, a rozpočtový výhled 2015 - 2017.
  2. Návrh rozpočtu Účelové sdružení Lazce na rok 2015.
  3. Pověření starosty ke schvalování úprav rozpočtu na rok 2015 do výše 500 000,-Kč, dotace bez omezení.
  4. Odpadové hospodářství v obci Němčice (nákup popelnic).
  5. Plán inventur.
  6. Prodloužení lhůty na zpracování územního plánu o 12 měsíců.

 

Jan Hvizd, starosta                                                                  Pavel Vejvančický, místostarosta

 

Ověřovatelé zápisu a usnesení:                     Zdeněk Bosák ………………………………………..

                                                                      

                                                                      

 

                                                                   Pavel Sika……………………………………….........

 

 

Němčice 30. prosince 2014

 

Vyvěšeno na úřední desku a elektronickou úřední desku dne: 30. prosince 2014

Svěšeno z úřední desky a elektronické úřední desky dne:

Přílohy