Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Usnesení č. 3 ze dne 26. září 2014

Usnesení č. 3

z veřejného zasedání obecního zastupitelstva ze dne 26. září 2014

 

Členové obecního zastupitelstva schvalují:

  1. Odpadové hospodářství Lazce.
  2. Rozpočtové opatření č. 3, 4, 5 a změnu rozpisu rozpočtu č. 2.
  3. Přijetí dotace od Plzeňského kraje na rekonstrukci obchodu v Němčicích ve výši 170 000 Kč.
  4. Nájemce obchodu v Němčicích pro paní Marii Kacerovskou, bytem Kout na Šumavě č.p. 97.

 

 

Jan Hvizd, starosta                                                                  Pavel Vejvančický, místostarosta

 

 

Ověřovatelé zápisu a usnesení:                     Václav Osvald ………………………………………..

                                                                      

                                                                  Lubomír Bořík ………………………………………..

 

Němčice 29. září 2014

Vyvěšeno na úřední desku a elektronickou úřední desku dne: 29. září 2014

Svěšeno z úřední desky a elektronické úřední desky dne:

Přílohy