Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Usnesení č. 1 ze dne 28. března 2014

Usnesení č. 1

z veřejného zasedání obecního zastupitelstva ze dne 28. března 2014

 

Členové obecního zastupitelstva schvalují:

  1. Smlouvu o vytvoření Dobrovolného svazku obcí Kdyňsko.
  2. Rekonstrukce obchodu v Němčicích.
  3. Záměr pronájmu areálu koupaliště v Němčicích na sezonu 2014.
  4. Záměr pronájmu tenisového kurtu v Němčicích na sezonu 2014.
  5. Pověření starosty ke schvalování úprav rozpočtu, které budou následně schváleny.

 

Jan Hvizd, starosta                                                                  Pavel Vejvančický, místostarosta

 

 

 

Ověřovatelé zápisu a usnesení:                     Zdeněk Bosák ………………………………………..

                                                                      

                                                                  Václav Osvald ………………………………………..

 

 

 

Němčice 29. března 2014

 

Vyvěšeno na úřední desku a elektronickou úřední desku dne: 29. března 2014

Svěšeno z úřední desky a elektronické úřední desky dne:

Přílohy