Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Usnesení č. 4 ze dne 27. prosince 2013

Usnesení č. 4

z veřejného zasedání obecního zastupitelstva ze dne 27. prosince 2013

 

Členové obecního zastupitelstva schvalují:

  1. Návrh rozpočtu, rozpočtové opatření č. 8, 9, 10 a 11, rozpočtový výhled 2014 - 2017.
  2. Návrh na vyřazení DDHM.
  3. Návrh rozpočtu Účelové sdružení Lazce na rok 2014.
  4. Plán inventur.
  5. Podmínky na obecní rybník na sezónu 2014.
  6. Prodloužení lhůty na zpracování územního plánu o 12 měsíců.

 

Členové obecního zastupitelstva berou na vědomí:

  1. Ořezání stromů v obci SDH pod odborným dohledem.
  2. Návrh na rozšíření veřejného osvětlení.

Jan Hvizd, starosta                                                                  Pavel Vejvančický, místostarosta

 

 

Ověřovatelé zápisu a usnesení:                     Jaroslav Polák ………………………………………..

                                                                      

                                                                  Pavel Sika       ………………………………………..

 

 

 

 

 

Němčice 30. prosince 2013

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desku a elektronickou úřední desku dne: 30. prosince 2013

Svěšeno z úřední desky a elektronické úřední desky dne:

Přílohy