Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Usnesení č. 3 ze dne 20. září 2013

Usnesení č. 3

z veřejného zasedání obecního zastupitelstva ze dne 20. září 2013

 

Členové obecního zastupitelstva schvalují:

  1. Odpadové hospodářství Lazce.
  2. Rozpočtové opatření č. 5, 6 a 7.
  3. Zadání vypracování projektové dokumentace rekonstrukce vodovodního řadu v Němčících.
  4. Zdražení vodného v obci Němčice ze stávajících 9,- Kč na 12,- Kč od posledního měření v roce 2014.
  5. Příjem investiční dotace na územní plán ve výši 79 000,- Kč.
  6. Zadání projektové dokumentace a rekonstrukci obchodu v Němčících.

 

Členové obecního zastupitelstva berou na vědomí:

 

  1. Ořezání stromů v obci.
  2. Dodělání zvoničky na Úlíkově.
  3. Vyčištění mostků u silnice z Vejpřah do Němčic.

 

 

 

Jan Hvizd, starosta                                                         Pavel Vejvančický, místostarosta

 

 

Ověřovatelé zápisu a usnesení:                    Václav Osvald ………………………………………..

                                                                      

                                                                       Lubomír Bořík ………………………………………..

 

Němčice 23. září 2013

 

Vyvěšeno na úřední desku a elektronickou úřední desku dne: 23. září 2013

Svěšeno z úřední desky a elektronické úřední desky dne:

Přílohy