Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Usnesení č. 2 ze dne 21. června 2013

Usnesení č. 2

z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Němčice ze dne 21. června 2013

 

 

Členové obecního zastupitelstva schvalují:

 

  1. Neinvestiční příspěvek na školu v Kolovči ve výši 11 054,- Kč .
  2. Rozpočtové opatření č. 2, 3, 4/2013.
  3. Závěrečný účet za rok 2012, účetní uzávěrku za rok 2012 a výsledek hospodaření za rok 2012.
  4. Pronájem areálu koupaliště na sezonu 2013 paní Svatavě Burešové za 1,- Kč na dobu pronájmu.
  5. Finanční příspěvek na hospodaření v lesích ve výši 1 568,- Kč.
  6. Opravu vodojemu.

 

 

Jan Hvizd, starosta                                                           Pavel Vejvančický, místostarosta

 

 

Ověřovatelé zápisu a usnesení:

 

      Sika Pavel                                                                                           Polák Jaroslav

člen zastupitelstva                                                                                 člen zastupitelstva

 

 

 

 

V Němčicích dne 24. června 2013

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desku a elektronickou úřední desku dne: 24. června 2013

Sejmuto z úřední desky a elektronické úřední desky dne:

Přílohy