Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Rozpočtový výhled obce Němčice 2012 - 2015

Rozpočtový výhled obce Němčice

2012 - 2015

 

Podle ustanovení § 3 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, především dle novelizace zákona č. 557/2004 Sb. je územní  samosprávný celek povinen vypracovat rozpočtový výhled.

Příjmy:

2013

2014

2015

Třída 1 – daňové příjmy

1 400

1 400

1 500

Třída 2 – nedaňové příjmy

119

150

150

Třída 3 – kapitálové příjmy /za majetek/

200

200

200

Třída 4 – dotace:

110

250

250

Příjmy celkem

1 829

2 000

2 100

 

Financování – třída 8

Pol.  8115 /prostř.na bank.účtech/                                           540                         300                        600

__________________________________________________________________________________

Celkem financování                                                                    540                         300                         600     

 

 

Výdaje: třída 5 – běžné výdaje

1400

1400

1500

               Třída 6 – kapitálové výdaje

 

 

 

               Cestovní ruch

100

100

100

               Místní komunikace

250

100

200

               Vodovodní řad

100

500

500

               Sportovní zařízení v maj.obce

50

100

50

               Veřejné osvětlení

 

 

50

               Veřejné prostranství

 

 

200

               Akce dle rozhodnutí zastupitelstva

50

100

100

 

 

 

 

Výdaje celkem

     1 950

     2 300

    2 700

 

 

 

 

V Němčicích 17. 12. 2012                                              Jan Hvizd – starosta obce

Přílohy