Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Rozpočet příjmů 2011

Rozpočet příjmů 2011 – Obecní úřad Němčice (v tis. Kč)

N Á V R H

 

Text

Rozpočet 2011

Třída 1

Daňové příjmy

1 416

Třída 2

Nedaňové příjmy:

 

 

§ 1032 Lesní hospodářství

50

 

§ 2122 Sběr a zpracování druhotných surovin

5

 

§ 2310 Pitná voda

40

 

§ 3412 Sportovní zařízení

15

 

§ 3639 Pronájem a prodej pozemků

24

 

§ 3725 Komunální odpad-náhrada za třídění

8

 

§ 6171 Místní správa

1

 

§ 6310 Příjmy z úroků

9

Třída 3

Kapitálové příjmy:

 

 

§ 3633 Prodej plynu

206,3

Třída 4

Přijaté transfery:

 

 

Dotace ze státního rozpočtu na státní správu

60,1

 

Dotace na přístavbu budovy

1496,4

 

 

 

Příjmy celkem

3 330,8

 

          Vyvěšeno: 14.12.2010 
          Sejmuto:     3. 1. 2011

                                                                                                                                                                                                                                                          Jan Hvizd, starosta

                                                                                                                                  Růžena Pašková, účetní

Přílohy