Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Rozpočet výdajů 2011

Rozpočet výdajů 2011 – Obecní úřad Němčice (v tis. Kč)

Paragraf

Text

Rozpočet 2011

 

Třída 5- Běžné výdaje

 

1031

Lesní hospodářství

10

1032

Lesní hospodářství

20

1036

Les-správa

3

2143

Cestovní ruch

15

2212

Silnice a cesty

160

2221

Provoz veřejné silniční dopravy

5,16

2310

Pitná voda

250

2321

Odpadní vody

17

3111

Předškolní zařízení – Mateřské školy

35

3113

Základní školy

90

3319

Kultura

20

3412

Sportovní zařízení v majetku obce

45

3631

Veřejné osvětlení

50

3639

Komunální služby:oprava rozhlas

30

3721

Nebezpečný odpad – svoz, likvidace

8

3722

Sběr a svoz komunálního odpadu

70

3744

Protierozní opatření

10

3745

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

80

5512

Požární ochrana

78,64

6112

Zastupitelstva obcí

200

6171

Činnost místní správy

250

6310

Bankovní poplatky

7

 

Třída 6 – Kapitálové výdaje

 

3639

Technické zhodnocení obecní budovy čp.17

1877

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výdaje celkem

3330,8

 

Vyvěšeno: 14.12.2010      Sejmuto: 3. 1. 2011

                   Jan Hvizd, starosta                                            Růžena Pašková,účetní  

Přílohy